Open op afspraak ~ open by appointment

door | 26 februari 2021

English below*

Open... Speelgoedbank

De onzekerheid die COVID-19 geeft maakt dat we met minder vrijwilligers werken en dat we slechts één gezin tegelijk kunnen ontvangen in de speelgoedbank. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van de heropening op 20 maart. We zijn genoodzaakt om onze openingstijden en werkwijze aan te passen. In dit bericht laten we jullie weten hoe je ervoor kan zorgen dat je, samen met de kinderen speelgoed kan komen uitzoeken. Gewoon langskomen is niet mogelijk en toegestaan.

Wij zullen op de geplande data open zijn, vanaf 20 maart. Echter u kunt dus niet langskomen zoals voorheen het geval was. U bent uitsluitend welkom op afspraak.

Elke afspraak duurt maximaal 15 minuten, dan luchten we de ruimte en reinigen we de contactpunten en waar nodig.

Hoe kunt u een afspraak maken?

U kunt een afspraak maken door ons te mailen op speelgoedbankwageningen@gmail.com, met in het onderwerp/subject uw pasnummer en de achternaam van de pashouder. Vervolgens krijgt u van ons een datum en tijd door waarop u langs kunt komen met uw kinderen.

Op een andere manier contact opnemen voor een afspraak is niet mogelijk. We hopen op uw medewerking! Dus heeft u behoefte aan onze hulp en bent u nog niet eerder bij ons geweest? Stuur ons een mail voor een afspraak.

Let op: contact opnemen via telefoon, berichtjes of via social media heeft geen zin. Uitsluitend via mail maken en bevestigen we afspraken.


Open... Speelgoedbank

The uncertainty that COVID-19 creates means that we work with less volunteers and that we can only receive one family at a time. We are currently preparing for the reopening on March 20. We are forced to adjust our opening hours and working method. In this post we will let you know how you can make sure that you can choose toys together with the children. Just passing by is not possible and allowed.

We will be open on the scheduled dates, starting March 20th. However, you cannot come by as was the case before. You are only welcome by appointment.

Each appointment is for 15 minuts max, then we air the room and clean the contact points and where necessary.

How do you make a appointment?

You can make an appointment by sending an email to speelgoedbankwageningen@gmail.com with in the subject your pass number and pass holders last name. You will then receive a date and time on which you can come along with the children.

It is not possible to contact us in any other way for an appointment. We hope for your cooperation! So do you need our help and you don’t have visit us before? Send us an email for an appointment.

Please note: contacting by telephone, messages or via social media makes no sense. We only make and confirm agreements by e-mail.