Voor doorverwijzers

Misschien komt u door het uitoefenen van uw beroep, tijdens het vrijwilligerswerk of ‘gewoon’ in uw nabije omgeving mensen tegen die niet de financiële middelen hebben om speelgoed voor het gezin te kopen. Deze mensen komen in aanmerking voor het aanbod van de Speelgoedbank.
Als u een hulpverlener bent, kunt u op uw eigen briefpapier een doorverwijzing maken voor uw cliënt. U geeft aan om wie het gaat en u ondertekent de brief. De doorverwijzing geeft u mee aan de cliënt u mag hem ook per email naar ons toesturen, de verwijzing voegen wij aan het inschrijfformulier toe in onze administratie.De cliënt moet zich bij de Speelgoedbank kunnen legitimeren. Op deze manier hopen wij te realiseren dat het speelgoed bij de juiste doelgroep terecht komt.
In de brief moeten in elk geval de volgende gegevens staan:
– Naam en adres van de organisatie
– Datum van afgifte
– Naam cliënt
– Woonplaats cliënt
– Aantal leden van het huishouden waarvoor speelgoed nodig, met vermelding van (voor) naam en geboorte datum.
– Naam en handtekening van de doorverwijzer
De Speelgoedbank accepteert onder andere de volgende hulpverleners en instanties als doorverwijzers:

– Schuldsanering
– Wijkzorg
– Thuiszorg
– Maatschappelijk werk
– Schooldirectie, schoolarts of schoolmaatschappelijk werk
– Riagg
– Jeugdzorg
– Psychologen
– Vluchtelingenwerk
– Consultatiebureau
– Sociale dienst
– Verloskundige

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via mail: speelgoedbankwageningen@gmail.com.