Doelstelling en voorwaarden

De doelstelling van de Speelgoedbank Wageningen is het doorgeven van speelgoed aan mensen in Wageningen en omgeving* die niet de financiële middelen hebben om speelgoed te kopen.

Er zijn steeds meer mensen in Nederland die rond en zelfs onder de armoedegrens leven. Wij willen de kinderen die met hun ouders, opa en oma of verzorgers bij ons komen blij maken met het speelgoed.

Ouders, verzorgers, opa en oma’s kunnen met de kinderen speelgoed komen halen tijdens onze openingstijden. Het is wel de bedoeling dat het gezin in het bezit is van een voedselbankpas of een verwijzing (met identiteitsnummer) heeft van een doorverwijzer en nog geen gebruik maakt van een andere speelgoedbank.

Ouders, verzorgers, opa of oma komen met kun (klein)kind het speelgoed uitzoeken, kinderen mogen zelf bepalen wat zij mee willen nemen. Het speelgoed neemt u onder eigen verantwoordelijkheid mee, dit betekend ook dat het uw eigen verantwoording is dat uw kinderen ermee spelen. Speelgoedbank Wageningen is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel ontstaan door het spelen met speelgoed dat verstrekt is via de Speelgoedbank.

Wanneer u speelgoed meeneemt vragen wij u te tekenen voor ontvangst. Speelgoed verkregen via de Speelgoedbank valt onder geen enkele garantie.

Doel zoals in de akte is opgesteld:
Artikel 3
1. De stichting heeft ten doel: het inzamelen van speelgoed en het gratis beschikbaar stellen daarvan aan diegenen in Wageningen en omgeving die vanwege hun economische situatie behoeftig zijn al hetgeen te doen dat met een-en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, een en ander in de ruimste zin van het woord.
2. De stichting beoogt niet het maken van winst.
3. De stichting beoogt te zijn een algemeen nut beogende instelling als bedoeld in artikel 5b van de Algemene wet inzake rijksbelastingen (Awr) en beoogt als zodanig gerangschikt te zijn door de Nederlandse Belastingdienst.

 

* Onder omgeving verstaan wij o.a. Bennekom, Doorwerth, Ede, Elst, Kesteren, Lunteren, Oosterbeek, Renkum, Renswoude, Rhenen, Veenendaal, Wageningen en omliggende gemeenten.