Feestdagen 2023

*English below*

Cadeautjes, Kerstcadeautjes, feestdagen

Vorig jaar hebben wij gemerkt dat het werken op afspraak tijdens de openingstijden voor de feestdagen fijner werkt als de opengestelde momenten. Niet alleen voor ons maar ook voor jullie als bezoekers! Geen lange wachttijden in weer en wind voor bezoekers en geen al te hoge druk voor onze vrijwilligers. Bovendien hoeven er niet zo veel vrijwilligers aanwezig te zijn. We laten jullie in dit bericht weten hoe je ervoor kan zorgen dat je cadeautjes voor de feestdagen in huis krijgt, gewoon langskomen is geen optie, uitsluitend op afspraak!

We zullen op een aantal dagen geopend zijn voor de feestdagen, tijdens deze openingstijden bent u uitsluitend welkom op afspraak. We zullen geen openingsdata op de site vermelden, maar u krijgt als u langskomt een persoonlijke afspraak.

Elke afspraak duurt maximaal 20 minuten. U kunt een keuze maken uit nieuwe artikelen en gebruikte artikelen, hiervoor moeten de aantallen nog worden vastgesteld.

Hoe kunt u een afspraak maken?

Wij verzoeken u om tijdens onze openingstijden langs te komen om een afspraak te maken voor het uitzoeken van cadeautjes voor de feestdagen.

Mocht u echt niet in de gelegenheid langs te komen en al wel ingeschreven zijn mag u ons tot 31 oktober 2023 mailen via speelgoedbankwageningen@gmail.com met in het onderwerp/subject uw pasnummer en de achternaam van de pashouder.

Via mail kan dus uitsluitend als u al bij ons ingeschreven staat en in het bezit bent van een speelgoedbankpas.

We hopen op uw medewerking! Dus heeft u behoefte aan onze hulp voor de feestdagen?

Kom langs tijdens onze openingstijden! Indien dit echt niet mogelijk is kunt u ons mailen, bellen heeft geen zin we maken geen afspraken via de telefoon.


Cadeautjes, Kerstcadeautjes, feestdagen

Last year we noticed that working by appointment during the opening hours for the holidays works better than the open times. Not only for us but also for you as visitors! No long waiting times in all weathers for visitors and no too high pressure for our volunteers. Moreover, there are not so many volunteers present. We will let you know in this post how you can ensure that you receive gifts for the holidays, just dropping by is not an option, only by appointment!

We will be open on a number of days before the holidays, during these opening hours you are only welcome by appointment. We will not mention opening dates on the site, but you will be given a personal appointment when you come by.

Each appointment lasts a maximum of 20 minutes. You can choose from new articles and used articles, the numbers have yet to be determined for this

How do you make a appointment?

We ask you to come to the speelgoedbank when we are open and then you can make a appointment for the holiday gifts.

If you’re really not able to come and you do got the speelgoedbank pass than you can send us a email till 31 October 2023 to speelgoedbankwageningen@gmail.com with in the subject youre pass number and pass holders last name.

If you want to make the appointment by mail you must have a speelgoedbank pass.

We hope for your corporation! So do you need our help with the holiday season?

Come to the speelgoedbank while we are open and if you really can’t come you can send us a email, don’t call we won’t make appointments by phone.

Verjaardagsboxen ophalen ~ Pick up birthday boxes

*English below*

Verjaardagsbox Stichting Jarige Job Verjaardagsbox

Onze vrijwilligers hebben na weer een jaar hard werken vakantie! De speelgoedbank is daarom momenteel niet geopend voor het uitzoeken, ophalen en inleveren van speelgoed. Daarvoor zijn we weer vanaf februari geopend, de exacte data komen binnenkort online.

Omdat er nog verjaardagboxen van Jarige Job staan die opgehaald moeten worden hebben wij hiervoor wat momenten gepland. Lees dit bericht goed door en kom snel langs!


De verjaardagsdozen tot en met februari staan klaar om opgehaald te worden. Ben je langer dan vier maanden ingeschreven, wordt uw kind tussen de 4 en 12 jaar oud en heeft u nog geen box meegekregen? Dan staat de doos voor u klaar!

Hieronder kunt u data waarop u bij ons langs kunt komen om de doos van Jarige Job op te halen.

Dinsdag 20 december 2022, 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 21 december 2022, 19.00 – 20.30 uur
Dinsdag 3 januari 2023, 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 4 januari 2023, 19.00 – 20.30 uur


Verjaardagsbox Stichting Jarige Job Verjaardagsbox

Our volunteers are on holiday after another year of hard work! The toybank is therefore currently not open for collecting and returning toys. For that we will be open again from February, the exact dates will be online soon.

Because there are still birthday boxes from Jarige Job that need to be picked up, we have planned some moments for this. Read this message carefully and come by soon!

The birthday boxes up to and including February are ready to be picked up. Have you been registered for more than four months, will your child be between 4 and 12 years old and have you not yet received a box? Then the box is ready for you!

Below you can find dates on which you can visit us to pick up the Jarige Job box.

Tuesday, December 20, 2022, 1:00 PM – 3:00 PM
Wednesday, December 21, 2022, 7:00 PM – 8:30 PM
Tuesday, January 3, 2023, 1:00 PM – 3:00 PM
Wednesday, January 4, 2023, 7:00 PM – 8:30 PM