Verjaardagsboxen ophalen ~ Pick up birthday boxes

door | 14 december 2022

*English below*

Verjaardagsbox Stichting Jarige Job Verjaardagsbox

Onze vrijwilligers hebben na weer een jaar hard werken vakantie! De speelgoedbank is daarom momenteel niet geopend voor het uitzoeken, ophalen en inleveren van speelgoed. Daarvoor zijn we weer vanaf februari geopend, de exacte data komen binnenkort online.

Omdat er nog verjaardagboxen van Jarige Job staan die opgehaald moeten worden hebben wij hiervoor wat momenten gepland. Lees dit bericht goed door en kom snel langs!


De verjaardagsdozen tot en met februari staan klaar om opgehaald te worden. Ben je langer dan vier maanden ingeschreven, wordt uw kind tussen de 4 en 12 jaar oud en heeft u nog geen box meegekregen? Dan staat de doos voor u klaar!

Hieronder kunt u data waarop u bij ons langs kunt komen om de doos van Jarige Job op te halen.

Dinsdag 20 december 2022, 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 21 december 2022, 19.00 – 20.30 uur
Dinsdag 3 januari 2023, 13.00 – 15.00 uur
Woensdag 4 januari 2023, 19.00 – 20.30 uur


Verjaardagsbox Stichting Jarige Job Verjaardagsbox

Our volunteers are on holiday after another year of hard work! The toybank is therefore currently not open for collecting and returning toys. For that we will be open again from February, the exact dates will be online soon.

Because there are still birthday boxes from Jarige Job that need to be picked up, we have planned some moments for this. Read this message carefully and come by soon!

The birthday boxes up to and including February are ready to be picked up. Have you been registered for more than four months, will your child be between 4 and 12 years old and have you not yet received a box? Then the box is ready for you!

Below you can find dates on which you can visit us to pick up the Jarige Job box.

Tuesday, December 20, 2022, 1:00 PM – 3:00 PM
Wednesday, December 21, 2022, 7:00 PM – 8:30 PM
Tuesday, January 3, 2023, 1:00 PM – 3:00 PM
Wednesday, January 4, 2023, 7:00 PM – 8:30 PM