Geen onderdak meer vanaf 1 januari 2022

Verhuizen? Dakloos!

Afgelopen week hebben wij het bericht gekregen dat ons pand, per 1 januari 2022 niet meer door ons gebruikt mag worden. Wij zijn als stichting dan ook vanaf dat moment dakloos, helaas! Het is ons helaas niet duidelijk wat er met deze locatie gaat gebeuren. Op dit moment weten we dat het pand plat gaat en er geen ruimte meer voor ons zal zijn.

Omdat we straks geen pand meer hebben zullen wij per omgaande geen gebruikt speelgoed meer in ontvangst nemen, hiervan hebben wij momenteel genoeg op voorraad. Wel zullen we nog nieuw speelgoed in ontvangst nemen zodat we de kinderen die bij ons komen met hun verjaardag en straks de feestdagen nog kunnen voorzien van mooie, nieuwe spullen.

Geen pand, (nog) geen vooruitzicht.

Helaas weten we hoe moeilijk het is om als Stichting een betaalbare locatie te vinden. We geven de moed nog niet helemaal op, maar we zien het wel somber in. Betaalbare ruimte is helaas schaars, zelfs in een stad als Wageningen blijkt het erg lastig te zijn.

Ja, ook ondanks de vele leegstaande panden. De prijzen voor de huur ligt domweg te hoog. Onze stichting is een ANBI en niet vermogend genoeg om zelf een pad aan te kopen, helaas.

We zullen dan ook ons best doen om een nieuwe locatie te vinden, wellicht is er een bedrijf dat ons wil helpen, een investeerder of gewoon domweg iemand met een goed hart.

Hoe gaat het dan moet de hulp?

Voor dit jaar garanderen we, voor zover Corona ons dat toestaat de hulp aan onze bezoekers. Zij kunnen (op afspraak) langskomen om speelgoed op te halen en de verjaardagsbox op te halen.

Wij zullen eind van het jaar, vermoedelijk oktober weer open zijn voor het ophalen van cadeautjes voor de feestdagen door ouders. Dit zal dan ook de afsluiting zijn van dit jaar.

Tien jaar… en dan? Hoop houden!

Moeilijk! Na tien jaar zijn we opnieuw dakloos, we weten niet waar het ons gaat brengen dit jaar. Als we een nieuwe plek vinden gaan we uiteraard verhuizen, mocht dit niet lukken… dan gaan we na de opening voor de feestdagen alles opruimen en sluiten we tien jaar Speelgoedbank Wageningen af.

Voor nu proberen we hoop te houden! Mocht u wellicht een betaalbaar (zeg gerust goedkope) locatie hebben die wij kunnen huren? Of bent of kent u iemand die financieel krachtig is en ons kan en wil helpen? Laat het ons weten (speelgoedbankwageningen@gmail.com) of via het nummer op onze website.

Open op afspraak ~ open by appointment

English below*

Open... Speelgoedbank

De onzekerheid die COVID-19 geeft maakt dat we met minder vrijwilligers werken en dat we slechts één gezin tegelijk kunnen ontvangen in de speelgoedbank. Op dit moment zijn we bezig met de voorbereidingen van de heropening op 20 maart. We zijn genoodzaakt om onze openingstijden en werkwijze aan te passen. In dit bericht laten we jullie weten hoe je ervoor kan zorgen dat je, samen met de kinderen speelgoed kan komen uitzoeken. Gewoon langskomen is niet mogelijk en toegestaan.

Wij zullen op de geplande data open zijn, vanaf 20 maart. Echter u kunt dus niet langskomen zoals voorheen het geval was. U bent uitsluitend welkom op afspraak.

Elke afspraak duurt maximaal 15 minuten, dan luchten we de ruimte en reinigen we de contactpunten en waar nodig.

Hoe kunt u een afspraak maken?

U kunt een afspraak maken door ons te mailen op speelgoedbankwageningen@gmail.com, met in het onderwerp/subject uw pasnummer en de achternaam van de pashouder. Vervolgens krijgt u van ons een datum en tijd door waarop u langs kunt komen met uw kinderen.

Op een andere manier contact opnemen voor een afspraak is niet mogelijk. We hopen op uw medewerking! Dus heeft u behoefte aan onze hulp en bent u nog niet eerder bij ons geweest? Stuur ons een mail voor een afspraak.

Let op: contact opnemen via telefoon, berichtjes of via social media heeft geen zin. Uitsluitend via mail maken en bevestigen we afspraken.


Open... Speelgoedbank

The uncertainty that COVID-19 creates means that we work with less volunteers and that we can only receive one family at a time. We are currently preparing for the reopening on March 20. We are forced to adjust our opening hours and working method. In this post we will let you know how you can make sure that you can choose toys together with the children. Just passing by is not possible and allowed.

We will be open on the scheduled dates, starting March 20th. However, you cannot come by as was the case before. You are only welcome by appointment.

Each appointment is for 15 minuts max, then we air the room and clean the contact points and where necessary.

How do you make a appointment?

You can make an appointment by sending an email to speelgoedbankwageningen@gmail.com with in the subject your pass number and pass holders last name. You will then receive a date and time on which you can come along with the children.

It is not possible to contact us in any other way for an appointment. We hope for your cooperation! So do you need our help and you don’t have visit us before? Send us an email for an appointment.

Please note: contacting by telephone, messages or via social media makes no sense. We only make and confirm agreements by e-mail.