Opening Speelgoedbank Wageningen 3.0

Feest! Opening speelgoedbank Wageningen 3.0

We hadden ons 10-jarig bestaan vorig jaar heel anders voorgesteld! Een feestje voor vrijwilligers en bezoekers, helaas liep dit anders en moesten we onze spullen gaan opruimen en op zoek naar een nieuwe ruimte. Lang was onduidelijk of een doorstart mogelijk zou zijn, een nieuwe locatie, behoud van vrijwilligers en dan nog het verhuizen! Wat een uitdagingen! Maar ja, we zullen in april onze deuren weer openen en in maart hebben we een open dag, kom jij ook?

Nieuw plekje! – Industrieweg 5b in Wageningen

Ooit zijn wij begonnen met de Speelgoedbank op de Vadaring, op slechts een steenworp afstand van ons nieuwe plekje op de Industrieweg. Vorig jaar oktober is Bert van de Weerd begonnen met het regelen en het werkelijk verbouwen van onze nieuwe locatie.

Het pand is een voormalige werkplaats, zeg loods… er was weinig hip, modern en warms aan, kortom er moest veel gebeuren! Onze reguliere vrijwilligers zijn allemaal super welwillend, maar verbouwen en klussen is voor de meeste van ons niet weggelegd… dus kwam er een heel team van vrijwilligers puur en alleen voor de verbouwing en het kluswerk.

Bert heeft alles omtrent de verbouwing en verhuizing geregeld, van de materialen, de mensen, de vergunningen tot het geld dat er voor nodig was. Kortom, een geruststellende gedachte dat het allemaal geregeld zou worden hebben we als erg prettig ervaren.

Opening!

Op zaterdag 12 maart van 11.00 tot 16.00 uur houden we een open dag op onze nieuwe locatie!

Iedereen is uitgenodigd om lekker langs te komen, rond te kijken en een kopje koffie, thee of wat limonade met wat lekkers te komen nuttigen.

Uiteraard kunt u ook alle vragen kwijt aan onze vrijwilligers, er zullen zowel mensen van de verbouwing aanwezig zijn als de voor u bekende gezichten.

Op 12 maart kunnen er geen spullen opgehaald of ingeleverd worden, dit kan weer vanaf april! Bekijk hier voor onze openingstijden.

We zien jullie graag op zaterdag 12 maart!


Feest! Opening speelgoedbank Wageningen 3.0

We imagined our 10-year anniversary very differently last year! A party for volunteers and visitors, unfortunately this turned out differently and we had to clean up our stuff and look for a new space. For a long time it was unclear whether a restart would be possible, a new location, retention of volunteers and then moving! What a challenge! But yes, we will open our doors again in April and in March we will have an open day, come too!

New spot! – Industrieweg 5b in Wageningen

We once started with the Toy Bank on the Vadaring, just a stone’s throw from our new place on the Industrieweg. Last October, Bert van de Weerd started arranging and actually renovating our new location.

The building is a kind of shed. There was little hip, modern and warm about it, in short, a lot had to be done! Our regular volunteers are all super benevolent, but renovation and construction is not for most of us… so a whole team of volunteers came purely for the renovation and construction work.

Bert arranged everything regarding the renovation and relocation, from the materials, the people, the permits to the money that was needed for it. In short, we experienced a reassuring thought that it would all be arranged as very pleasant.

Opening!

On Saturday 12 March from 11 a.m. to 4 p.m. we will hold an open day at our new location!

Everyone is invited to come by, look around and have a cup of coffee, tea or some lemonade with something delicious.

Of course you can also ask our volunteers any questions, there will be people from the renovation as well as the familiar faces.

No items can be picked up or returned on March 12, this is possible again from April! View here for our opening times.

We look forward to seeing you on Saturday 12 March!

Cadeautjes feestdagen 2021

*English below*

Cadeautjes, Kerstcadeautjes, feestdagen

Vorig jaar hebben wij gemerkt dat het werken op afspraak tijdens de openingstijden voor de feestdagen fijner werkt als de opengestelde momenten. Niet alleen voor ons maar ook voor jullie als bezoekers! Geen lange wachttijden in weer en wind voor bezoekers en geen al te hoge druk voor onze vrijwilligers. Bovendien hoeven er niet zo veel vrijwilligers aanwezig te zijn. We laten jullie in dit bericht weten hoe je ervoor kan zorgen dat je cadeautjes voor de feestdagen in huis krijgt, gewoon langskomen is geen optie, uitsluitend op afspraak!

We zullen op een aantal dagen geopend zijn voor de feestdagen, tijdens deze openingstijden bent u uitsluitend welkom op afspraak. We zullen geen openingsdata op de site vermelden, maar u krijgt als u langskomt een persoonlijke afspraak.

Elke afspraak duurt maximaal 20 minuten. U kunt een keuze maken uit nieuwe artikelen en gebruikte artikelen, hiervoor moeten de aantallen nog worden vastgesteld.

Hoe kunt u een afspraak maken?

Wij verzoeken u om tijdens onze openingstijden langs te komen om een afspraak te maken voor het uitzoeken van cadeautjes voor de feestdagen.

Mocht u echt niet in de gelegenheid langs te komen en al wel ingeschreven zijn mag u ons tot 31 oktober 2021 mailen via speelgoedbankwageningen@gmail.com met in het onderwerp/subject uw pasnummer en de achternaam van de pashouder.

Via mail kan dus uitsluitend als u al bij ons ingeschreven staat en in het bezit bent van een speelgoedbankpas.

We hopen op uw medewerking! Dus heeft u behoefte aan onze hulp voor de feestdagen?

Kom langs tijdens onze openingstijden! Indien dit echt niet mogelijk is kunt u ons mailen, bellen heeft geen zin we maken geen afspraken via de telefoon.


Cadeautjes, Kerstcadeautjes, feestdagen

Last year we noticed that working by appointment during the opening hours for the holidays works better than the open times. Not only for us but also for you as visitors! No long waiting times in all weathers for visitors and no too high pressure for our volunteers. Moreover, there are not so many volunteers present. We will let you know in this post how you can ensure that you receive gifts for the holidays, just dropping by is not an option, only by appointment!

We will be open on a number of days before the holidays, during these opening hours you are only welcome by appointment. We will not mention opening dates on the site, but you will be given a personal appointment when you come by.

Each appointment lasts a maximum of 20 minutes. You can choose from new articles and used articles, the numbers have yet to be determined for this

How do you make a appointment?

We ask you to come to the speelgoedbank when we are open and then you can make a appointment for the holiday gifts.

If you’re really not able to come and you do got the speelgoedbank pass than you can send us a email till 31 October 2021 to speelgoedbankwageningen@gmail.com with in the subject youre pass number and pass holders last name.

If you want to make the appointment by mail you must have a speelgoedbank pass.

We hope for your corporation! So do you need our help with the holiday season?

Come to the speelgoedbank while we are open and if you really can’t come you can send us a email, don’t call we won’t make appointments by phone.