Opening Speelgoedbank Wageningen 3.0

door | 18 februari 2022
Feest! Opening speelgoedbank Wageningen 3.0

We hadden ons 10-jarig bestaan vorig jaar heel anders voorgesteld! Een feestje voor vrijwilligers en bezoekers, helaas liep dit anders en moesten we onze spullen gaan opruimen en op zoek naar een nieuwe ruimte. Lang was onduidelijk of een doorstart mogelijk zou zijn, een nieuwe locatie, behoud van vrijwilligers en dan nog het verhuizen! Wat een uitdagingen! Maar ja, we zullen in april onze deuren weer openen en in maart hebben we een open dag, kom jij ook?

Nieuw plekje! – Industrieweg 5b in Wageningen

Ooit zijn wij begonnen met de Speelgoedbank op de Vadaring, op slechts een steenworp afstand van ons nieuwe plekje op de Industrieweg. Vorig jaar oktober is Bert van de Weerd begonnen met het regelen en het werkelijk verbouwen van onze nieuwe locatie.

Het pand is een voormalige werkplaats, zeg loods… er was weinig hip, modern en warms aan, kortom er moest veel gebeuren! Onze reguliere vrijwilligers zijn allemaal super welwillend, maar verbouwen en klussen is voor de meeste van ons niet weggelegd… dus kwam er een heel team van vrijwilligers puur en alleen voor de verbouwing en het kluswerk.

Bert heeft alles omtrent de verbouwing en verhuizing geregeld, van de materialen, de mensen, de vergunningen tot het geld dat er voor nodig was. Kortom, een geruststellende gedachte dat het allemaal geregeld zou worden hebben we als erg prettig ervaren.

Opening!

Op zaterdag 12 maart van 11.00 tot 16.00 uur houden we een open dag op onze nieuwe locatie!

Iedereen is uitgenodigd om lekker langs te komen, rond te kijken en een kopje koffie, thee of wat limonade met wat lekkers te komen nuttigen.

Uiteraard kunt u ook alle vragen kwijt aan onze vrijwilligers, er zullen zowel mensen van de verbouwing aanwezig zijn als de voor u bekende gezichten.

Op 12 maart kunnen er geen spullen opgehaald of ingeleverd worden, dit kan weer vanaf april! Bekijk hier voor onze openingstijden.

We zien jullie graag op zaterdag 12 maart!


Feest! Opening speelgoedbank Wageningen 3.0

We imagined our 10-year anniversary very differently last year! A party for volunteers and visitors, unfortunately this turned out differently and we had to clean up our stuff and look for a new space. For a long time it was unclear whether a restart would be possible, a new location, retention of volunteers and then moving! What a challenge! But yes, we will open our doors again in April and in March we will have an open day, come too!

New spot! – Industrieweg 5b in Wageningen

We once started with the Toy Bank on the Vadaring, just a stone’s throw from our new place on the Industrieweg. Last October, Bert van de Weerd started arranging and actually renovating our new location.

The building is a kind of shed. There was little hip, modern and warm about it, in short, a lot had to be done! Our regular volunteers are all super benevolent, but renovation and construction is not for most of us… so a whole team of volunteers came purely for the renovation and construction work.

Bert arranged everything regarding the renovation and relocation, from the materials, the people, the permits to the money that was needed for it. In short, we experienced a reassuring thought that it would all be arranged as very pleasant.

Opening!

On Saturday 12 March from 11 a.m. to 4 p.m. we will hold an open day at our new location!

Everyone is invited to come by, look around and have a cup of coffee, tea or some lemonade with something delicious.

Of course you can also ask our volunteers any questions, there will be people from the renovation as well as the familiar faces.

No items can be picked up or returned on March 12, this is possible again from April! View here for our opening times.

We look forward to seeing you on Saturday 12 March!