Verjaardagsboxen ophalen ~ Pick up birthday boxes

door | 16 januari 2021

*English below*

Verjaardagsbox Stichting Jarige Job Verjaardagsbox

Helaas hebben ook wij moeten besluiten dat Speelgoedbank Wageningen eo vooralsnog gesloten blijft. Alles valt of staat met het besluit van het kabinet en de regels die verbonden zijn aan de lockdown die momenteel van toepassing is.

Echter we willen wel graag de verjaardagsboxen verstrekken, dit zal op een andere manier gaan als anders. U kunt elke dinsdag tussen 13.00 – 16.00 uur langskomen.

U belt aan bij de voordeur, aan de kant van de Tarthorst. Eén van onze vrijwilligers komt naar u toe. U geeft uw naam en pas(nummer) en onze vrijwilliger pakt uw verjaardagsbox erbij en zal u deze buiten overhandigen.

Indien er meerdere mensen wachten verzoeken wij u aan te sluiten en de minimale afstand van 1,5 meter tussen elkaar te bewaren.

Zodra we weer open kunnen gaan voor het ophalen en inleveren van speelgoed, spellen en boeken laten we dat uiteraard weten. De openingstijden op de website zijn voorlopig en kunnen op elk moment wijzigen.


Verjaardagsbox Stichting Jarige Job Verjaardagsbox

Unfortunately, we too had to decide that Speelgoedbank Wageningen will remain closed for the time being. Everything stands or falls with the decision of the cabinet and the rules associated with the lockdown that currently applies.

However, we would like to provide the birthday boxes, this will go in a different way than usual. You can come by every Tuesday between 1:00 pm – 4:00 pm.

You ring the bell at the front door, on the side of the Tarthorst. One of our volunteers will come to you. You give your name and card (number) and our volunteer will take your birthday box and hand it over to you outside.

If several people are waiting, we request that you connect and keep the minimum distance of 1.5 meters between each other.

As soon as we can open again for the collection and return of toys, games and books, we will of course let you know. The opening hours on the website are provisional and can change at any time.