Weer open vanaf juni

door | 18 mei 2020

*English below*

We gaan, voor zover het er nu voorstaat vanaf juni weer open. Echter het gaat anders als normaal, het kost meer tijd en we pakken het anders aan! Daarom vragen we u om dit bericht en onze openingstijden goed te bekijken, bellen en mailen voor andere tijden is overbodig. We wijken niet af van wat we op de site vermelden.

Onze (her)opening is op voorwaarden dat het corona virus rustig blijft, dat onze vrijwilligers gezond blijven en onze klanten zich aan de regels houden.

Voor de openingstijden verwijzen we u naar de pagina “Openingstijden” (of klik hier).

Hoe gaan we het aanpakken?

We gaan twee zaterdagen open, voor zowel ophalen als inleveren! Daarom even een opsplitsing wat betreft de richtlijnen die we hanteren.

In alle gevallen is van toepassing dat u geen gezondheidsklachten mag hebben als u langskomt, u hoest en niest in uw elleboog en u houdt van een ieder die niet tot u gezin behoort 1,5 meter afstand.

Er worden geen afspraken per telefoon, mail of privé berichten gemaakt. Tevens kan en mag er geen gebruik worden gemaakt van onze sanitaire voorzieningen.

Voor ophalen

We gaan in de maanden juni en juli twee zaterdagen open voor het ophalen van speelgoed, zie hier de openingstijden. Hieronder even stapsgewijs hoe we te werk gaan:

 • Bedenk vooraf met de kinderen wat jullie zou willen hebben zodat er gericht kan worden ‘gewinkeld’.
 • U wacht buiten (aan de kant van de Tarthorst) op minimaal 1,5 meter van elkaar.
 • Elk gezin gaat apart naar binnen op aanwijzing van onze vrijwilliger.
 • Bij binnenkomst wordt er gecontroleerd of er klachten zijn.
 • Daarnaast moet u uw handen desinfecteren, hiervoor staat er materiaal bij de ingang.
 • U zorgt dat u, uw speelgoedbankpas bij de hand hebt zodat wij de gegevens op kunnen zoeken.
 • U behoud ten alle tijden 1,5 meter afstand van onze vrijwilligers.
 • Er is slechtst 10 minuten per gezin gepland, dus zorg dat u snel handelt.
 • Tussen elk gezin zit minimaal 5 minuten waarin wij de speelgoedbank laten luchten en alles reinigen waar u mee in aanraking komt.
 • Na uw bezoek aan de speelgoedbank verlaat u zo spoedig mogelijk onze locatie om ruimte te maken voor de volgende.
 • Indien er een lange rij staat zullen wij nummertjes verstrekken met een tijd waarop u aan de beurt bent zodat u op een later tijdstip terug kunt komen.

Voor inleveren

Voor het inleveren van spullen zijn we vanaf juni weer geopend in Wageningen, dit is op dezelfde zaterdagen als het ophalen. Om dit apart van elkaar te houden en eventuele besmetting te voorkomen willen we u vragen onderstaande door te lezen.

 • Inleveren kunt u doen aan de ‘achterkant’ van onze locatie, aan de kant van de Churcillweg, wij zullen daar onze beachvlag neerzetten zodat het herkenbaar is.
 • Eén van onze vrijwilligers wacht u op en zal u laten zien waar u uw spullen neer kunt zetten.
 • U brengt zelf de spullen binnen in onze garage die de gehele dag open staat (deze spullen blijven enkele dagen zo staan om eventuele besmetting te voorkomen).
 • Behoud ten alle tijden 1,5 meter afstand van onze vrijwilligers en andere bezoekers.
 • Zodra alles is ingeleverd vertrekt u zo spoedig mogelijk zodat de volgende onze parkeerplek op kan.
 • Is er al iemand op onze parkeerplaats aan het uitladen? Zet uw auto dan even op de naastgelegen parkeerplaats (Fysiotherapie Wageningen) te zetten of langs de weg en daar te wachten tot u er wel op kunt.
 • U houdt rekening met de privacy van onze bezoekers, mocht u iemand gezien hebben vragen we u dit voor u te houden.

We beseffen ons dat het lastig en soms wat complex kan zijn, regels, richtlijnen of onze werkwijze kunnen ten alle tijden wijzigen. We vragen u om uw begrip en hopen snel dat alles weer als vanouds is!


The way it looks right now we are going to reopen in June.But it’s going to be different, it’s going to take more time than what you are used of us. So we ask you to read this message and to keep a eye on our page with openinghours. You don’t have to call or email for different times because we will stick to the times that are on our site.

Our re-opening is with the conditions that the corona virus stays calm, that our volunteers stay healthy and that our clients follow our rules.

For our openinghours you can check our page “openingstijden” (our click here).

How are we going to do this?

We are open on two Saturdays to get toys and bring toys, that why the guidelines are different.

If you have health problems you should not visit us. If you need to cough or sneeze you will do so in your elbow. You will keep your 1.5m distance.

There is not going to be any room for private messages, phone or email appointments,you also can’t use our toilets.

We don’t make appointments by telephone, mail or private messages. Also, our sanitary facilities cannot and should not be used.

Pick up toys

To picky up toys, we are going to open in June and July for two saterdays, here’s how we are going to do it:

 • Before you come think with you children what they are looking for, so you don’t have to stay too long.
 • You will wait outside at least 1.5m from each other.
 • Every family goes in separately.
 • When you come in you will be asked if you have any health problems.
 • You will disinfect your hands, we got everything on the speelgoed bank to do this.
 • Take your speelgoedbankcard and put it on the table, so we can get the paperwork.
 • In the speelgoed bank keep your distance from our volunteers.
 • You only got 10 minutes to find some toys so act quickly.
 • Between every family there will be at least 5 minutes, so we can clean everything before the next family comes in.
 • After your visit you will leave our location as soon as possible, to make room for the next family.
 • In case there is a long queue we will hand out numbers with a time on it so you come back at that time.

Bring toys

If you want to bring toys we’re also re-open in June and July in Wageningen, this is going to be on the same Saturdays as the day’s for pick up the toys, To separate the bringing and the pick-up of toys and prevent contamination, we want to ask you to read the next points.

 • If you want to bring toys you can do so in the back of the speelgoed bank (garage)the side of the Churchillweg, We will put out our beach flag so it is recognizable.
 • One of our volunteers will be waiting to show you were to put the toys.
 • You will bring the toys in yourself in our garage this will be open all day (these toys will stay there for a couple of days in case of any contamination).
 • Keep your 1.5m distance from our volunteers and other people in the speelgoed bank.
 • If you’re done please leave our location as soon as possible, so other people can park there.
 • If somebody else is using our parking space you can put your car nextdoor (fysiotherapie Wageningen) our in the neighborhood, till you can get on our ground’s.
 • Will you please keep in mind the privacy of our clients if you see someone you know, please keep it to yourself.

We realize that it’s difficult to keep all rules, Rules and guidelines can change Everytime. We ask of you for some understanding and we hope that everything will be what it was before.